Thuốc lá gây tổn hại kinh tế cho gia đình

12 Tháng mười hai 2023
89
0
6
Ngoài việc gây tổn thất kinh tế ở cấp quốc gia như tăng chi phí y tế chữa bệnh do hút thuốc gây ra, giảm năng suất lao động, gây cháy nổ, hủy hoại môi trường…, hút thuốc còn gây lãng phí đáng kể nguồn ngân sách vốn đã rất eo hẹp của các hộ gia đình.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: OXVA
Bên cạnh đó, việc tử vong sớm do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá làm giảm sức lao động và tổn thất đến năng suất lao động. Hơn nữa, người hút thuốc và xã hội còn phải gánh chịu những chi phí do khám chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Oxva Xlim Se PH Limited
Mặc dù ngành công nghiệp thuốc lá có những đóng góp cho ngân sách quốc gia, nhưng phần đóng góp của ngành công nghiệp thuốc lá không đủ để bù đắp những tổn thất kinh tế và sức khỏe do sử dụng thuốc lá gây ra đối với các cá nhân, gia đình và xã hội.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam: Oxva Xlim Pro 30W