Thuốc lá ảnh hưởng đến môi trường và xã hội

8 Tháng mười hai 2023
61
0
6
Ảnh hưởng đến môi trường: Quá trình sản xuất và tiêu thụ thuốc lá tạo ra nhiều chất độc hại và có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Việc làm rụng tảo, khói và thụ động hút thuốc là những vấn đề môi trường nổi bật.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Shop Va.pe
SALTNIC ATVS Mint 20ml
PHONE: 0971.829.269
Ảnh hưởng xã hội:
Hút thuốc có thể tạo ra những tình huống không thoải mái trong môi trường xã hội, đặc biệt là trong những nơi công cộng hoặc nơi làm việc nơi việc hút thuốc bị hạn chế.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Vape Shop
P.od System
PHONE Dancing Juices: 0971.829.269