Tất cả các hình thức hút thuốc lá đều gây hại cho sức khỏe

17 Tháng mười hai 2023
42
0
6
Tất cả các hình thức hút thuốc lá đều gây hại cho sức khỏe
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: Mua Va.pe
Có 3 kiểu khói thuốc: dòng khói chính, dòng khói phụ và khói thuốc môi trường. Dòng khói chính là dòng khói do người hút thuốc hít vào, là luồng khí đi qua gốc của điếu thuốc. Dòng khói phụ là khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy tỏa ra vào không khí, nó không bao gồm phần khói thuốc do người hút thở ra, khoảng 80% điếu thuốc là cháy bỏ đi. Khói thuốc môi trường là hỗn hợp của dòng khói phụ và khói thở ra của dòng khói chính cũng như các chất tạp nhiễm khuếch tán qua giấy quấn thuốc lá và đầu điếu thuốc giữa các lần hút. Khói thuốc môi trường rất giống với dòng khói chính chứa hơn 3.800 loại hóa chất.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: P.o.d Quận 10
Điều đáng ngạc nhiên là dòng khói phụ có nhiều hỗn hợp gây ung thư mạnh hơn dòng khói chính bởi vì dòng khói phụ thường bị tạp nhiễm hơn dòng khói chính. Dòng khói phụ cũng khác với dòng khói chính ở chỗ các sản phẩm độc có thể tồn tại dưới dạng khác ví dụ nicotine chủ yếu ở dạng hạt rắn trong dòng khói chính, nhưng lại ở dạng khí trong khói thuốc môi trường. Kích thước các hạt phân tử rất khác nhau ở các loại khói thuốc khác nhau. Kích thước các phân tử rắn dao động trong khoảng từ 0,1-1 micromet trong dòng khói chính, nhưng từ 0,01-1 micromet trong dòng khói phụ. Khi dòng khói phụ bị pha loãng hơn thì kích thước các hạt trở nên nhỏ hơn. Vì kích thước các hạt trong dòng khói phụ nhỏ hơn nên nó vào sâu hơn trong tổ chức phổi. Theo như định nghĩa thì kích thước các hạt trong môi trường khói thuốc cũng nhỏ hơn trong dòng khói chính.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: TINH DẦU