Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá _ Dancing Juices

19 Tháng mười hai 2023
54
0
6
1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.
2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Shop Va.pe
ASPIRE
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269
3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá.
4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Shop
VOOPOO
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269


5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Shop Dancing Juices
Po.d System
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269