Ô nhiễm không khí do hút thuốc

14 Tháng mười hai 2023
42
0
6
Carbon dioxide, methane và các hóa chất độc hại khác có trong khói thuốc thụ động, gây ô nhiễm không khí do hút thuốc. Mặc dù mêtan và carbon dioxide không gây chết người đối với người hút thuốc, nhưng các loại khí này làm tăng thêm ô nhiễm bầu khí quyển nói chung..
Xem Thêm Các Sản Phẩm Cai Thuốc Lá Vô Cùng Hấp Dẫn Tại Dancing Juices OXVA
Liên Hệ SĐT 0971.829.269

Việc hút thuốc trên toàn cầu thải ra gần 2,6 tỷ kg carbon dioxide và 5,2 tỷ kg mêtan vào khí quyển mỗi năm. Điều này cung cấp một bức tranh rõ ràng về việc chỉ hút thuốc lá đã góp phần vào biến đổi khí hậu như thế nào.
Xem Thêm Các Sản Phẩm Cai Thuốc Lá Vô Cùng Hấp Dẫn Tại Dancing Juices ASPIRE
Liên Hệ SĐT 0971.829.269

Như đã thảo luận trước đó, khói thuốc thụ động cũng gây ra những nguy cơ gián tiếp về sức khỏe như ung thư cho người và động vật khác.
Xem Thêm Các Sản Phẩm Cai Thuốc Lá Vô Cùng Hấp Dẫn Tại Dancing Juices Geekva.pe
Liên Hệ SĐT 0971.829.269