Nicotine tồn tại trong cơ thể của bạn bao lâu? Dancing Juices

8 Tháng mười hai 2023
60
0
6
Khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào hay thậm chí là hít phải khói thuốc lá thì lượng nicotine sẽ được hấp thụ vào trong máu và di chuyển đến các cơ quan trong cơ thể. Các enzym trong gan sẽ phá vỡ hầu hết các nicotine tạo thành cotinine. Cotinine nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào lượng nicotine bạn hấp thụ vào.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices GEEKVAPE Wenax Q
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269


Những chất này thường được bài trừ qua thận dưới dạng nước tiểu. Cotinine sản phẩm phân huỷ oxy hoá của nicotine thường được phát hiện trong cơ thể đến 3 tháng.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices DOTMOD dotPod Nano Pod Kit 800mAh 18W
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269


Thời gian tồn tại sẽ phụ thuộc vào tần suất và cách tiêu thụ nicotine của cơ thể. Các Cotinine thường được phát hiện trong nước tiểu, máu, nước bọt và tóc của bạn.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices ASPIRE GoTek S Pod
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269