Nicontin dạng xịt mũi và nicotin dạng hít - Dancing Juices

14 Tháng mười hai 2023
37
0
6
Nicontin dạng xịt mũi và nicotin dạng hít là hai liệu pháp giúp thay thế nicotin. Cả hai dạng trên đều là thuốc được mua theo đơn và sử dụng dưới sự giám sát của bác sỹ. Mỗi liều xịt gồm hai lần xịt, mỗi bên mũi xịt một lần.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Shop Va.pe
KARDINAL
Phone: 0971.829.269

Bác sỹ điều trị sẽ hướng dẫn trực tiếp liều và tần suất sử dụng. Thông thường là 1-2 liều/ giờ, không sử dụng quá 5 liều/ giờ và không quá 40 liều/ 24 giờ. Bình nicotin dạng xịt được bác sỹ quy định liều dùng khởi đầu duy trì trong khoảng 8 tuần. Sau đó, bác sỹ sẽ giảm liều trong 4-6 tuần tiếp theo cho đến khi bạn cai thuốc lá hoàn toàn.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Va.pe Shop Dancing Juices
Po.d System
Phone Dancing Juices: 0971.829.269