Những địa điểm hút thuốc lá sẽ bị xử phạt

VNVAPEPOD1

New member
1 Tháng hai 2024
14
0
1
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn

VnVa.pePod chuyên máy xông tinh dầu chính hãng, giúp bạn cai thuốc lá PHONE ZALO: 0971.829.269 Pod System

Khoản 1 điều 11 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định, có 4 địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, bao gồm cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.
VnVa.pePod chuyên máy xông tinh dầu chính hãng, giúp bạn cai thuốc lá PHONE ZALO: 0971.829.269 Pod System
Khoản 2 của điều 11 quy định, có 3 địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, bao gồm nơi làm việc; trường cao đẳng, đại học, học viện và địa điểm công cộng (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này và khoản 1 điều 12 của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá).

VnVa.pePod chuyên máy xông tinh dầu chính hãng, giúp bạn cai thuốc lá PHONE ZALO: 0971.829.269 Vaping MTL Và DTL
Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô tô, tàu bay, tàu điện.