"Lập kế hoạch: Bước đầu quan trọng trong việc cai thuốc lá tại nhà"

8 Tháng mười hai 2023
85
0
6
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá VAPENGIN Mercury 600 Puffs
PHONE Va.pe Shop Dancing Juices: 0971.829.269

Việc có một kế hoạch cụ thể và có mục tiêu trong quá trình cai thuốc lá là rất quan trọng. Người cai thuốc có thể lập ra một lịch trình giảm dần việc hút thuốc, đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để theo đuổi và tự thưởng cho bản thân khi đạt được các mốc quan trọng.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá ASPIRE Gotek X 2
PHONE Shop Va.pe: 0971.829.269

Có nhiều sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá như kẹo cao su, viên ngậm nicotine hoặc bộ sản phẩm thay thế nicotine giảm dần. Những sản phẩm này có thể giúp giảm bớt triệu chứng rút kinh nghiệm và hỗ trợ trong quá trình cai thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá GEEKVAPE H45 Pod Kit
PHONE Dancing Juices: 0971.829.269