Điều khác biệt giữa hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá bị động là gì? - Dancing Juices

8 Tháng mười hai 2023
66
0
6
Hút thuốc chủ động là khi một người tự đưa lên miệng điếu thuốc đang cháy và hút thuốc rồi nhả khói ra xung quanh.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: BLENDFEEL Coffee Chessecake 30ml
Còn hút thuốc lá thụ động là hít phải khói thuốc được nhả ra từ người hút thuốc hoặc khói thuốc toả ra từ đầu điếu thuốc đang cháy.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: WIZVAPOR Mini Beeper Pod Kit 1200mAh
Với người không hút thuốc, họ sẽ hút thuốc thụ động qua khói toả ra từ đầu điếu thuốc đang cháy của người hút và khói do người hút thở ra. Còn với người hút thuốc, ngoài khói họ hít vào, họ cũng hít phải khói từ đầu điếu thuốc mà họ đang hút toả ra.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: WIZVAPOR Mini Beeper 2.0 Pod Kit