6 biện pháp của WHO giúp kiểm soát thuốc lá - Dancing Juices

8 Tháng mười hai 2023
116
0
16
6 biện pháp của WHO giúp kiểm soát thuốc lá:
-Theo dõi việc sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống
-Bảo vệ người dân khỏi việc sử dụng thuốc lá
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices ASPIRE Cyber X Pod Kit
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269


-Cung cấp trợ giúp để bỏ thuốc lá
-Cảnh báo về sự nguy hiểm của thuốc lá
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices SMOK RPM 25W Pod Kit
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269


-Thi hành lệnh cấm việc quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá
-Tăng thuế thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices DIGIFLAVOR Digi-U Pod Kit
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269